Szkolenia ratownicze

U nas zrealizujesz szkolenia:

RATOWNICTWO
Ratownikiem Wodnym w myśl Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych jest osoba, posiadająca wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniająca wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z przywołaną wyżej ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 roku, w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym i regulaminem ŻP WOPR, ustala się następujące zasady szkolenia ratowników wodnych:

  1. Do udziału w szkoleniu można zakwalifikować osobę, która ukończyła 17 lat.
  2. Dopuszczenie do egzaminów końcowych jest poprzedzone udziałem w kursie, zrealizowanym zgodnie z przywołanymi aktami prawa, po pozytywnym zaliczeniu wszystkich, wymaganych elementów.
  3. Kursanci, po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym, otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

JAK TO WYGLĄDA?
Szkolenie trwa 63 godzin jest prowadzone według najnowszych przepisów. Program realizowany jest w formie jednego kursu.

Absolwenci szkolenia ratowników wodnych mogą ubiegać się o nadanie stopni WOPR, które posiadają akredytacje ILS (Międzynarodowej Federacji Ratownictwa Wodnego). Nadawane są na podstawie godzin kształcenia i po spełnieniu wymogów formalnych.

 Żyrardowskie Powiatowe WOPR jest uprawnione do nadawania stopni:

– Młodszy Ratownik WOPR
– Ratownik WOPR
– Ratownik Wodny Pływalni
– Ratownik Wodny Śródlądowy