Szkolenia KPP

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Kurs dedykowany nie tylko dla osób które chcą pracować w ratownictwie ale również dla każdego kto chce podnieść swoje kwalifikacje z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej nie posiadając wykształcenia medycznego.
Nasze kursy pozwalają na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Organizujemy również kursy recertyfikacyjne.

Zakres Kurs pierwszej pomocy obejmuje swoim zakresem najważniejsze elementy pierwszej pomocy, które mogą być przydatne w codziennych sytuacjach.

Resuscytację krążeniowo-oddechową, udrażnianie dróg oddechowych, prowadzenie tlenoterapii, tamowania krwotoków i opatrywania ran, unieruchamiania złamań oraz zwichnięć, ochrony przed wychłodzeniem lub przegrzaniem, prowadzenia wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego, ewakuacji poszkodowanych z miejsc niebezpiecznych. A także postępowania w razie hipotermia przegrzania, zawału udaru itp…

Zajęcia podzielone są na część teoretyczna i praktyczną. Gdzie w części praktycznej nasze działania opieramy na pozoracjach oraz pracy na fantomach.

Organizujemy również szkolenia KPP oraz szkolenia recertyfikacyjne dla grup.

Miejsce Stanica WOPR Ul. Stanisława Sławińskiego 6, 96-300 Żyrardów

Cena

Terminy

Kontakt